Skip to content

Naše zaměření a cíle

Cílovou skupinou jsou klienti,  kteří přicházejí v kontextu svého tělesného a duševního zdraví. Naše činnost je zaměřena na pomoc klientům zvládat životní situace, které jsou obtížné a často mohou mít dopad až na jejich zdraví. Je známo, že minimálně u 40% pacientů čerpajících klasickou medicínskou péči, nacházíme tzv. psychosomatické souvislosti. Nabízíme možnost těmto souvislostem lépe porozumět, případně je ovlivnit. Máme dlouhodobou klinickou zkušenost s psychosomatickou klientelou, včetně onkologických a paliativních pacientů. Pracujeme s klienty  ve věkovém rozpětí od 15 let výše.

Východiska naší práce by se daly přirovnat ke krédu slavného hudebníka Louise Armstronga – jeho slovy „Život je jako trubka v jazzovém orchestru. Když do ní nefoukáš (= ty kliente), nic z ní nevyjde.“