Skip to content

Osvědčení

Poradenství a psychoterapii zaměřené na klienta (výcvik)

04 - Potvrzení o absolvování výcviku

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (diplom)

02 - Diplom - Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (příloha)

05 - Příloha k diplomu základního výcviku

Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta (příloha)

03 - Příloha k diplomu supervizního výcviku

Osvědčení o absolvování speciální průpravy v úseku činnosti klinická psychologie

07 - Osvědčení o absolvování speciální průpravy

Osvědčení o splnění předpokladů pro udělení funkční specializace v systematické psychoterapii

06 - Osvědčení o udělení funkční specializace v systematické psychoterapii

Diplom o udělení akademického titulu doktorka filozofie

09 - Diplom o udělení akademického titulu doktorka filozofie

Diplom o udělení akademického titulu doktorka

10 - Diplom o udělení akademického titulu doktorka

Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

08 - Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání

Prodloužení platnosti osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

01 - Prodloužení platnosti osvědčení - klinický psycholog

Certifikát o absolvování základního kurzu Rorschachovy metody

11 - Certifikát o absolvování certifikovaného kurzu

Prodloužení platnosti Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru klinický psycholog

13 - Prodloužení registrace

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání – Forenzní psychologie – Specializace v oblasti Klinická psychologie

14 - Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání - Forenzní psychologie

Evropský certifikát opravňující používat označení „Registered EuroPsy Psychologist“

Evropský certifikát Registered EuroPsy Psychologist